Schilderijen zijn meer dan een verrijking van het interieur. Ze zijn de weerslag van een eeuwenlange ontwikkeling. Want sinds zijn ontstaan heeft de mens de behoefte gehad om zijn belevingswereld af te beelden.

In de loop der eeuwen deden steeds nieuwe materialen en technieken hun intrede in de schilderkunst. Van houtskool via olieverf tot acrylverf, van een platte weergave van de werkelijkheid tot ruimtelijke taferelen vol perspectief.

Parallel daaraan ontstond een zeer breed scala van scholen, stromingen en stijlen. Resultaat is een enorme schat aan kunstwerken die het meer dan waard is om voor het nageslacht behouden te blijven.